Referat

Generalforsamling i Måløv Quilterne

Referat fra generalforsamlingen

Mandag den 13. februar 2017

I Måløv Sognegård

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Foreningens vedtægter (indkomne forslag skal indsendes 14 dage før)
  6. Forandringer i foreningen, forslag/ideer fra medlemmerne
  7. Aktiviteter, forslag/ideer fra medlemmerne
  8. Valg af bestyrelse
  9. Nye medlemmer
  10. Eventuelt

1a) Jytte blev valgt som dirigent og Annelise som referent.

2a) Jytte fremlagte beretningen. I foråret havde vi tre UFO-weekender, vi blev præsentation for projektet Robin go Home, som efterfølgende blev til et fælles samarbejde med Mølle Quilterne. Udflugt til Anne i Sigerslev, kursus med Bettina Andersen og sommerudflugt med Mølle Quilterne.

Efteråret: Opstart af Go home Robin, en enkelt UFO weekend, kursus med Gitte Andersen blev aflyst pga manglende tilslutning. Foredrag med Cathrine Axelsen. Udflugt til Kirsten Quilt. Samarbejde med Greve Quilterne og Hundige Kirke omkring udstilling i Hundige Kirke til oktober, Mølle Quilterne er inviteret med. 

3) Regnskab og budget blev godkendt.

4) Kontingentet fortsætter som nu med 50 kr. fra september til og med maj måned. 

5) ingen indkomne forslag

6) Else har indsendt forslag om køb af skæremaskine. Forslaget blev uden indvendinger vedtaget, men inden vi træffer beslutning om hvilken model, vil Ulla præsenterer sin egen skæremaskine og prøver at låne modellen større, så vi kan vurdere, hvilken model vi ønsker.

7) Udstilling af Go Home Robin mandag den 27/3 i Sognegården, UFO weekend den 4/3 og 5/3, tre mulige UFO weekender til efteråret, hvor en af dem kan bruges til fælles syning af taske til sy grej, hvis der er interesse for det.  

Inger- Lise tjekker med Lene fra Le Quilt, om hun kan/vil undervise os i Flettequilt, hvad det koster og hvor omfattende det er. 

Sommerudflugt med Mølle Quilterne bliver den 27. maj, nærmere information følger.

Første weekend i uge 42 udstilling i Hundige Kirke med os, Greve og Mølle quilterne og muligvis flere grupper omkring Greve. Forventningen for dem der deltager er 1-2 arbejder pr. person. Kirken ser gerne, at der bliver udstillet Luther-roser i anledning af 500 året for reformationen. Publikum bliver opfordret til at stemme på den Luther rose de finder smukkest eller mest kreativ. 

8) Ingen forandringer i bestyrelsen

9) Inger-Lise har foreslået, at vi kopierer vores brochure og lægger den på relevante steder, i håbet om at finde interesserede patch workere. 

10) Næste mandag den 27/2 bliver almindelig sy aften, i stedet for udflugt.

Vi aftalte at mødes fredag den 3. marts kl. 11.00 I Måløv Sognegård til en fælles udflugt til Gulddysse Kulturgård, hvor gruppen K 14 udstiller tekstilkunst og patchwork. Adressen er: Gulddyssevej 70, Gundsømagle, 4000 Roskilde. 

Ref. Annelise

14. februar 2017

  

Udenfor referat vil jeg minde om, at kontingentet kan overføres til vores konto på:

6681 0010514932

Husk at skrive dit navn i notatfeltet.