Dagsorden

 

Generalforsamling i Måløv Quilterne

 

Dato: 29. januar 2018

Tid:    kl. 19.00

Sted: lokalet i Måløv sognegårde

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Foreningens vedtægter  (indkommende forslag skal indsendes senest 14 dage før)
  6. Forandringer i foreningen, forslag/ideer fra medlemmerne?
  7. Aktiviteter, forslag/ideer fra medlemmerne?  
  8. Valg af bestyrelse
  9. Nye medlemmer

10 .Evt.

4a Forslag fra bestyrelsen til kontigent forhøjelse og indbetaling:

kr. 350,00 pr. sæson og indbetalingen skal ske i starten af sæsonen, og helst på bankkonto.

Vel mødt .

 

Annelise, Else, Inger-Lise F og Jytte

 

Sytøj må gerne medbringes.