Dagsorden

 

Generalforsamling i Måløv Quilterne

 

Dato: 13. februar 2017

Tid:    kl. 19.00

Sted: lokalet i Måløv sognegårde

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Foreningens vedtægter  (indkommende forslag skal indsendes senest 14 dage før)
  6. Forandringer i foreningen, forslag/ideer fra medlemmerne?
  7. Aktiviteter, forslag/ideer fra medlemmerne?  
  8. Valg af bestyrelse
  9. Nye medlemmer

10 .Evt.

 

Vel mødt .

 

Annelise, Else, Inger-Lise F og Jytte

 

Sytøj må gerne medbringes.